oprettet 06-06-2023

red. og opdateret 21-06 2023

 


Kristusprincippet

 


Martinus' sidste foredrag


9. august 1980Takken tilkommer Forsynet


Mine kære venner, jeg vil gerne udtrykke min inderligste og varmeste tak for al den hyldest og det kolossale brus af taknemlighed, som jeg har modtaget. Det har glædet mig meget at modtage al den tak, men det er ikke mig, der tilkommer takken.


De analyser, som jeg har givet, er ikke noget jeg har opfundet eller udtænkt, det er evige realiteter. Jeg har nået det stadium, hvor jeg har kunnet manifestere disse analyser, og er blevet sat til at manifestere dem.


Jeg er gået til mit daglige arbejde med analyserne, ligesom andre er gået til deres daglige arbejde, og nu er jeg efter de mange år lykkelig over at se, at der er så mange mennesker, der glæder sig ved dem.


Analyserne er helt frie. Sagen er ingen sekt eller forening


Sagen i sig selv er ikke nogen sekt eller sammenslutning, den er neutral og fri. Den har ingen indmeldelse og ingen udmeldelse, ingen kan meldes ind og ingen kan smides ud. Det står enhver frit at læse mine analyser, at danne studiekredse og centre rundt om i verden, blot man følger analyserne.


Adgangen til analyserne er lige så fri som til solen og al skabelse i naturen. Det skal ikke være en indkapslet historie for nogle enkelte mennesker, det er for alle mennesker. Alle der i dag er glade for og finder inspiration i religiøse sekter og samfund, behøver ikke at være ængstelige for det nye, der kommer.


Jeg ønsker, at alle skal være dér, hvor de i øjeblikket får inspiration og får udvikling i kærlighed.


Jeg har fået en impuls om, at mit værk skal hedde DET TREDJE TESTAMENTE.


Det skal ikke danne grundlag for nogen sekt eller forening.


Selvfølgelig skal der være et center, og det er den selvejende institution Martinus Institut på Mariendalsvej.


Dér skal der være et fast punkt i form af en administration og et råd, som har til opgave at holde det hele i orden og sørge for, at tingene ikke kommer på afveje.Det største ord i Biblen. Guds billede


Det største ord i Biblen er dér, hvor man lader Gud sige: "Lader os gøre et menneske i Vort billede, efter Vor lignelse". Alt, hvad vi ser omkring os, er udtryk for, at Gud skaber bevidsthed. Denne [slut på side 143] skabelse ser vi alle vegne lige meget om det er torden og lynild, bilerne, der farer frem ad vejene, eller det er mennesker, der arbejder. Ligegyldigt hvad det er, er det alt sammen levende væsener, der bliver skabt i Guds billede.(1)


Alting er levende væsener inde i levende væsener, og Guds organisme er ligesom alle andre levende væseners organismer opbygget af levende væsener inde i levende væsener.


Vi er inde i et makrovæsen samtidig med, at vi også er makrovæsen for mikrovæsener inde i os, og vore mikrovæsener er igen makrovæsener for endnu mindre væsener. Vi er alle sammen makrovæsener, mikrovæsener og mellemkosmiske væsener.


Det verdensbillede jeg har lavet ligger inde i et andet verdensbillede, i et makrokosmisk verdensbillede, der igen ligger inde i et endnu større.


Det evige liv former sig som en oplevelse af stadigt højere og højere spiralkredsløb. Et spiralkredsløb er et udviklingsafsnit, hvor det levende væsen oplever kulminationen af både mørke og lys.


De to ting er lige vigtige, uden oplevelsen af mørket kunne lyset ikke eksistere.Væremåden i det daglige liv. Ragnarok er begyndt


Væremåden i det daglige liv er særlig vigtig og nu er den kommet så langt ned og kommet så langt på afveje, at et ragnarok for længst er begyndt.


Man må regne med at anden verdenskrig var en del af ragnarok, og hele tiden er der mindre brande eller krigsførelse rundt om i verden.


Nu omkring århundredskiftet regner jeg med, at der kommer en meget stor krig. "Hvorfor?" – spørger menneskene. "Hvorfor kommer dette mørke?" – "Hvorfor skal der så meget mørke til?" –Troen på ét liv kan ikke forklare mørket


Da Kristus var på jorden for at indvie den nye verdensepoke, var menneskene åndeligt set kun instinktbegavede. Instinktet leder trækfuglene, det leder dyrene til at spise og æde, og det de skal.


Det leder menneskene til at få en følelse af, at der må være en skaberkraft og en højere magt til. Kristusprincippet er et forældreprincip, ligesom vi kender det fra ægteskaberne og dyrenes samliv, der sørger for afkommet.


Kristusprincippet har til opgave at styre menneskene i den sidste store udvikling frem imod den højeste fuldkommenhed. Jordens mennesker er på vej til at få kosmisk bevidsthed og blive "det færdige menneske i Guds billede".


For at forstå dette må menneskene forlade den tro, at de kun har ét liv. Hvis man kun har ét liv, er en fysisk krop næsten ingenting.


En krop er så skør, et barn kan dø i fødslen, når det er 5 år, 10 år, det kan dø i alle aldre.


Mange mennesker når ikke op i den høje alder, de dør længe før de skulle. Hvis man kun havde et liv, skulle man have en bedre krop.


Hvad bliver menneskene til, når de ingen krop har? – Ja, så ville de ikke kunne udvikle sig.


Den kirkelige terminologi er blevet forældet, men Kristus kunne ikke forklare det intellektuelt for den tids mennesker og bebudede derfor at Talsmanden, den Hellige Ånd skulle komme og forklare alle ting.Verdensgenløseren Kristus


Da stjernen lyste over Bethlehem fødtes det evige lys i en stald i nærheden, et lille spædbarn blev lagt i en krybbe, – og verdensgenløseren var kommet til verden.


Mennesker med kosmisk bevidsthed kan endnu på et vist stadium på det høje åndelige plan lade sig føde i fysisk materie, og det gjorde Kristus for at kunne vejlede og prædike for menneskene.


Han vidste, at det ikke nyttede, at han forklarede intellektuelt eller skrev noget, for almenheden kunne ikke læse og skrive. Instinktmæssigt kunne de føle, at der måtte være et forsyn til, selvom de ikke havde nogen ide om hvordan det var.


Derfor er kristendommen et stort mysterium for menneskene, men nu er det løst i DET TREDIE TESTAMENTE, hvor man kan læse og studere det.


Kristus måtte bruge den anden del af den kosmiske bevidsthed. Han kunne stille stormen på søen, gå på vandet og helbrede syge mennesker. Han siger også: "Mig er givet al magten i himlen og på jorden".


Denne magt skal alle mennesker få, det er målet, og dertil kræves der mange liv.Kristi genkomst


Nu er menneskene kommet så langt, at de er ved at få kosmisk bevidsthed, og derfor kan kristendommens epoke begynde.


Menneskene har taget fejl af Kristi genkomst, fordi Kristus ikke kunne forklare genkomsten intellektuelt, han måtte forklare den i symboler.


Kristi genkomst betyder ikke, at Kristus kommer personligt og prædiker her og der. Hvem ville tro på ham?


– I dag er der mange, der siger, at de er Kristus og prædiker osv. – Nej, Kristi genkomst er en ny verdensepoke, som han kom og indviede for snart 2000 år siden, da han prædikede på jorden.


Da indviede han den kommende kristusepoke eller kristuskultur ved at vise menneskene tilrette og fortælle, hvordan de skulle handle.


I forvejen havde menneskene fået de Ti Bud fra høj kilde, da høje væsener på Sinai bjerg manifesterede lovens tavler.


De fik de ti Bud for at lære, hvad de havde gjort forkert eller overtrådt.


Kristus vidste udmærket, at det tog lang tid at lære, og det han ikke kunne fortælle dengang, måtte han love til senere tider.


Han sagde: "Jeg har endnu meget at sige jer, men I kan ikke bære det nu".

"Men Talsmanden, den Hellige Ånd skal lære jer alle ting, og minde jer om alle ting, som jeg har sagt jer. Han skal tage af mit og forkynde jer. Alt hvad Faderen har er mit, derfor sagde jeg, at han skal tage af mit og forkynde jer."Sabotage af jordkloden med atomkraft


Kristus sagde også, at de sidste tider ville komme, "når I hører om krig og rygter om krige" og når "broder overgiver broder til døden, og børn sætter sig op mod forældre og slår dem ihjel".


Han så hvor langt menneskene ville komme ud, og at de ville gå forfærdeligt langt i deres forsvar.


Han forudså, hvordan menneskene som jordens mikrovæsener ville begynde at sabotere jorden inde fra.(2)


De drister sig til at sprænge atomkernen, hvor der ligger en så kolossal kraft bunden, en kraft der i virkeligheden er makrokosmisk livskraft.(3)


De tror, at de har gjort en drabelig opdagelse, men i længden kan de ikke garantere, at der ikke sker ulykker.


Der kommer sikkert visse ulykker med i ragnarok, men det skal jeg ikke komme ind på.


– Men hvad med affaldet? – Det er tydeligt, at det er en sygdom i jordens indre.


Når jorden er en sund levende organisme skal alting gå i kredsløb, selv lossepladser går over i kredsløbet, men det gør atomaffaldet ikke.


Hvad med de affaldsstoffer, som man graver ned eller sænker ned i havet? – Giftstofferne overlever nemt de tønder, som de opbevares i.


Videnskaben arbejder videre, man bygger atomkraftværker, og det kan man ikke bebrejde dem, det skal ske alt sammen.


Her under ragnarok vil man komme til at erfare, at atomkraften ikke er vejen. Vi skal have helt andre kærlige og fredelige midler.


Der er naturlige energier, der er vind- og vandkraft, der er kul og olie, der er solen. Hvis menneskene anvendte den teknik og forstand, som de bruger på atomkraften, ville de med lethed kunne få de store kræfter frem ved ufarlige midler.Indpodningen af den Hellige Ånd.


Elektricitet er ånd. Kristuskræfter kontrollerer atomkræfterne


Jeg vil ikke kritisere videnskaben, den har lavet ganske pragtfulde og vidunderlige ting, og jeg nævner kun disse ting, fordi menneskene er så forvildede med hensyn til atomkraften.


Det er de alt sammen ved at lære nu, det må ske, man kan ikke udvikles uden at gøre erfaringer.


Derfor er ragnarok ikke det onde i sig selv, som menneskene bedømmer det for, det er et absolut nødvendigt led i Guds skabelse af mennesket i sit billede.


Uden dette ville det være ganske umuligt at indpode mennesket den bebudede hellige ånd.


Talsmanden er navnet på bogrullen med jødernes hellige skrifter, og den Hellige Ånd er bevidsthed, ånd er tanker, viden og erfaringer.


Videnskaben har i mange år arbejdet med elektricitet og ment, at det var noget materielt, men det er makroånd eller jordklodens ånd og livskraft.(4)


Videnskab og teknik anvender makroelektricitet, vi selv mellemkosmisk elektricitet og vore mikrovæsener mikroelektricitet.(5)


Det skal jeg ikke komme nærmere ind på her men blot nævne, at man nu er kommet så vidt, at en masse overjordiske kræfter eller kristuskræfter er sat igang for at bevirke, at man ikke får de atomkræfter til at fungere, som er parat.Bukkene og fårene


Dette ragnarok, som vil komme, vil blive meget slemt pga. menneskenes nyerhvervede intelligens.


Nu skal jeg ikke formørke verden for Dem, men det vil blive en demonstration af alt det onde, af alt der laver lidelse, smerte, elendighed, sørgmodighed, livslede, selvmord, had, hævn osv.


Vi kender alle sammen det onde, det er ikke så fremmed for menneskene, det florerer voldsomt i form af mord, drab og kidnapning.


Verden er i dag fuld af oprør og krig, mord og drab, men midt i alt dette er der mange mennesker, millioner af mennesker, der er humane.


De er ikke tilhængere af nogen sekt eller noget samfund, og i det daglige liv er de humane og kan ikke finde på at stjæle, bedrage, røve eller plyndre.


Dette trins mange mennesker har gennemgået ragnarok i tidligere liv og behøver ikke at være bange.


Selvfølgelig kan det ske, at de bliver ramt, men de kan blive reddet ved på et øjeblik at blive bragt over på det åndelige plan.Døden og paradiset


Dette pludselig at dø og komme til et højere plan er en redning og ikke det skrækkelige og forfærdelige, som menneskene vil gøre det til med straf for begåede synder osv.


Det får de slet ikke på det åndelige plan, det skal de have her på det fysiske plan.


Når man dør, får man en hvilepause på det åndelige plan.


Først kommer man ind i en forgårdstilstand. hvor man bliver "renset", før man kommer ind på de højere åndelige planer.


Hvis man har tendenser, der ikke kan tåle lyset, bliver man vænnet af med disse ting midlertidigt, så man kan komme ind i det lys, der passer til det lys, man selv har skabt på jorden.


Der kan være et menneske, der er ond mod andre mennesker, men meget kærlig overfor en lille hund.


Han kan komme til at opleve et lille lys på basis af den smule lys med hunden og få et glimt at se af den nye verden.


Gamle mennesker, der har levet pænt på jorden får tilsvarende lang tid i det lys, der passer til dem. Dér er der mange himle, som Kristus siger: "I min faders hus er der mange boliger".


Til de laveste himle hører vikingernes Valhal, hvor de sad og drak mjød og spiste flæsk og kunne kæmpe dagen lang.


De, der dengang begyndte ikke at ville myrde og dræbe, var svæklinge, og de kom til datidens helvede Helheim, der i dag er vores himmerige.


For ethvert udviklingstrin er der på det åndelige plan en tilstand med hvile, hvor man får det godt.


Hvis man bliver aborteret eller dør i fødslen, går man hurtigt tilbage for igen at fødes ind i den fysiske verden.


Dør man som barn eller ung, er man heller ikke ret lang tid på det åndelige plan.


Har man ingen grim karma og lever et langt liv, får man en dejlig lang tid inde på det åndelige plan.


Døden er ofte en meget vidunderlig tilstand, der i realiteten er skabt til at være en hvilepause på den lange vej op til den endelige kosmiske bevidsthed.


Jo mere man fortsætter med sit gode væsen og ikke stjæler, lyver og bedrager, jo skønnere tilværelse får man på det åndelige plan, der jo er fuld af verdens højeste kunst og videnskab.


Men på det åndelige plan kan man ikke udvikle sig, det skal man tilbage til jorden for at gøre.


© Martinus Institut 1981
Læs videre her:


KristusprincippetYoutube:


dk62. Martinus' afskedsord - verdenshistoriske ord. 9. august 1980 i Falkoner Centret 1980


dk102. Profetier om Martinus og hans kosmologi ved Ole Therkelsen


dk40. Ole Therkelsen som foredragsholder og forfatterHer som andre steder dækker indholdet i mine

links ikke nødvendigvis altid

fuldt ud mine egne synspunkter! (jd)

 

----------------