redigeret og opdateret 03-11-2021


Guds ånd over vandene


Ånd er det samme som bevidsthed og findes bag ved alle naturens og verdensaltets skabelsesprocesser. Disse processer er alle bygget planmæssigt op og er i deres slutfacit til glæde for levende væsener. Al skabelse udgår fra et levende "nogets" bevidsthed, vilje og kraft. Dette noget har fået betegnelsen "Gud" og dets bevidsthed har fået betegnelsen Guds ånd.

Centrale detaljer i symbolet: 

  • Lyscentret foroven symboliserer det skabende "Noget" eller Guddommen.
  • Strålehavet viser Guddommens altgennemtrængende skabende ånd, bevidsthed, vilje og kraft.
  • De mere eller mindre lyse felter i strålehavet udgør kosmiske verdensimpulser.
  • Dobbeltcirklen viser jordkloden og dens menneskehed, som er i berøring med tre verdensimpulser. Den nederste viser de primitive menneskers bevidsthedsliv. Den midterste viser den verdensimpuls, fra hvilken buddhismen, kristendommen og islam er udgået. Den øverste impuls viser den nye verdensimpuls, som vil klargøre den religiøse eller virkelige side af livet som absolut videnskab.

 © Martinus Institut 1981

Læs en fyldigere beskrivelse:

Køb bogen:

Martinus Webshop:

Saxo: