red. og opdat. 13-08 2022

 

Undersøgelser

 

 "Flere danskere tror på reinkarnation end på de klassiske kristne forestillinger om Himmel eller Helvede, viser ny værdiundersøgelse. Folkekirken har været for tilbageholdende med at tale om efterlivet, siger provst.

Af jord er du kommet, til jord skal du blive, af jorden skal du igen opstå.

Sådan har ordene om den kristne opstandelsestro lydt i generationer ved begravelser i de danske kirker. Men skal man være tro mod den afdødes forestilling, giver det i mange tilfælde i dag større mening at tale om genfødsel end om en kristen opstandelse.

Andelen af danskere, der tror på reinkarnation, er steget over årene, og efterhånden er det næsten hver fjerde, 24 procent, der tror på den østligt inspirerede forestilling om, at sjælen bliver genfødt i et nyt legeme. Dermed er der flere, der siger, at de tror på genfødsel end på de klassiske kristne forestillinger om livet efter døden med Helvede, som 10 procent tror på, og Paradis, som 19 procent tror på."

Jyllandsposten (13. juni 2021):

Kristeligt Dagblad (6. maj 2019):

 -------

Ang. bogen:

Reinkarnation er forenelig med Kristendom

"I disse år dukker stadig det spørgsmål op, om man som kristen kan tro på reinkarnation?

Er reinkarnation forenelig med kristendommen? Denne bog indeholder den grundigste undersøgelse, der foreligger på dansk om dette spørgsmål.

Der præsenteres en lang række citater fra kristne oldtidsskrifter. Citaterne kaster et nyt lys over spørgsmålet, om troen på reinkarnation indgik i den oprindelige kristendom.

Ved hjælp af citaterne, der alle er i dansk oversættelse, føres læseren ind i den debat, der allerede i oldtiden førtes om reinkarnation og kristendom.

Centralt i bogen står undersøgelsen af Jesu stilling til reinkarnationstanken.

Med denne bog har læseren et fyldigt dokumentationsmateriale som baggrund for sin personlige stillingtagen.

Alle væsentlige citater - som man ellers måtte søge i mange skrifter - er samlet her."

Karl Aage Kierkegaard:

Reinkarnation er forenelig med kristendom

Læs uddrag og køb som:

E-bog

-------

Ang. bogen:

Reinkarnation i en Nøddeskal 

Ville det ikke være vidunderligt, hvis vi ikke kun levede ét liv?

Ville det ikke være godt at vide, at døden var en illusion, og at vi levede videre efter vores fysiske krop var holdt op med at fungere?

Hvis vi kunne vide, at døden ikke var slutningen af livet, ville det så ikke gøre os meget mindre bekymrede eller bange, gøre os meget mere trygge og lykkelige?

Hvis vi med ét slag kunne eliminere al frygt for døden, ville det så ikke give vores liv en helt ny mening og et nyt perspektiv?

Det er hvad denne bog tilbyder læseren.

"Reinkarnation i en Nøddeskal" forklarer, hvorfor reinkarnation er meget mere end en trossag.

Med matematisk præcision forklarer forfatterne, hvorfor reinkarnation er et faktum, og de præsenterer argumentationen, logikken og beviserne for denne påstand.

De forklarer også, hvordan reinkarnation finder sted, og hvad livets hovedplan er.

Denne bog er din exit-nøgle fra ét-livsteorien og med denne nye indsigt vil du aldrig mere betvivle din egen udødelighed.

Dit syn på livet vil forandre sig, når du indser, at døden er en illusion, og at din bevidsthed overlever det fysiske legemes død.

Den indsigt, der afsløres i denne bog, stammer fra den store danske visionære forfatter Martinus´ åndsvidenskab.

Da han var 30, oplevede Martinus en udvidelse af sin bevidsthed, som gav ham kosmisk bevidsthed.

Hans arbejde er den mest dybtgående afsløring af åndelig visdom, der nogensinde er blevet givet til menneskeheden.

Køb bogen:

Saxo:

Else Byskov, Maria McMahon:

Reinkarnation i en Nøddeskal

- Hvorfor reinkarnation er et faktum

(bog, e-bog)

Læs anmeldelser af den engelske udgave på: