Side 1


 

 

Kristusbrev 1

 

 

dikteret 2000-2001

overs. redigeret 11-10-2019

 

 

Jeg, Kristus, benytter denne lejlighed til at tale direkte til JER.

Jeg er kommet for at rette fejlfortolkningerne af den lære, der blev givet, da jeg var kendt somJesus” i Palæstina, for 2000 år siden.

Brevene er formidlet gennem en, der i løbet af de sidste fyrre år har været åndeligt sensitiv og dedikeret nok til at modtage mine ord og handle efter dem.

Disse BREVE ER SANDHED.

De hæver sig over alle religiøse doktriner i verden.

Disse BREVE vil FRIGØRE jer.

De er for alle mennesker, der søger en mening med tilværelsen, et formål med deres liv, styrke til at møde den daglige kamp for at overleve og udholde modgang, sygdom, fortvivlelse, og inspiration for dem, der stræber efter en større åndelig bevidsthed i deres dagligdag.

Man kan sige, at disse Breve er en MESTERS KURSUS for de, der er klar til at følge i mine fodspor ad vejen, som jeg fulgte, da jeg var på jorden i Palæstina.

I tvivler måske på, at de ovennævnte ord er sande.

Når I læser disse sider og går ind i de fakta, jeg giver jer om personlighedens eksistens og oprindelse, vil I indse, at denne sandhed kun kan stamme fra den højeste kilde.

De, der har svært ved at forstå BREVENE, bør læse dem en side ad gangen, derefter lægge dem til side og meditere.

Gradvist vil betydningen sive ind i jeres bevidsthed for disse sider er en forbindelse mellem jeres bevidsthed og min transcendentale bevidsthed.

Kom til disse Breve med et sind så fri fra ideer og overbevisninger og fordomme som et meget lille barn, før det er indoktrineret med menneskelig tro.

Bring mig jeres ubesudlede sind, et søgende sind og jeg vil fylde det med en sand skat, skatten af den højeste viden, der vil lette jeres daglige byrde, når I absorberer den, og føre jer til "grønne enge af det klareste lys”, der medfører overflod, glæde, henrykkelse og opfyldelse af ethvert behov.

I vil komme til at erfare, hvordan det føles at være til overflod velsignet med alt, der eksisterer ud over jeres nuværende menneskelige fatteevne.

Disse breve er sendt til alle mennesker i hele verden med min medfølelse og kærlighed. Når I læser dem, vil I føle kærligheden og medfølelsen og vil komme til at indse, at jeres daglige kampe for tilværelsen aldrig var tiltænkt jer.

Der er ingen grund til at opleve smerte og stress, når I konsekvent forstår, absorberer og udøver EKSISTENSENS SANDHED.

 

FORMÅLET BAG DISSE BREVE.

De har til formål at bringe oplysning til verden i almindelighed, at gøre det muligt for menneskeheden at opbygge en NY BEVIDSTHED i løbet af de næste to tusinde år. Disse BREVE er kimen til fremtidens åndelige udvikling for menneskeheden.


 

Side 2

 

Bemærk:

Det er den åndelige udvikling af den ”menneskelige bevidsthed”, der medfører den mentale og fysiske evolution i jeres personlige og globale liv og bringer menneskeheden i stadigt mere harmoniske tilstande af velvære.

Hvis det er svært at tro på, så tænk på de sidste 2000 år og se, hvad der er gennemført siden jeg sidst talte personligt til mennesker. Der er sket en gradvis udvikling mod den næstekærlighed jeg hele tiden prædikede for jøderne.

Da jeg vandrede på jorden, var der ikke sådanne humanitære organisationer, som I har nu.

Ambition, grådighed og tilfredsstillelse af selvet blev betragtet som normal adfærd.

Der var meget lidt næstekærlighed selv blandt jøderne, hvis profeter, i generationer, havde formanet dem til at elske deres næste som sig selv.

Som menneskeheden har udviklet sin evne til næstekærlighed, så har menneskeheden gjort livet mere behageligt og komfortabelt for sig selv i form af gensidig hensyntagen, høflighed, venlighed og adgang til hospitaler, børneforsorg, ældrepleje, menneskerettighedsbevægelser og mange andre institutioner, som arbejder på forbedring af den menneskelige tilværelse.

Alle disse har været født i hjerter og sind på dem, der oprigtigt gav agt på mine oprindelige ord i Palæstina, der opfordrede mennesker til at elske hinanden og have medfølelse med deres medmennesker.

Denne form for åndelig omsorg og kærlighed til næsten opnåede en vældig fremdrift i det 19. århundrede, da mine ord blev forkyndt med fornyet oprigtighed og intensitet fra prædikestole og med glæde modtaget af oprigtige og inderlige menigheder.

Prædikanter og menigheder var, på det tidspunkt, spredt over hele verden på alle kontinenter. Sabbatten blev virkelig betragtet som en hviledag og de fleste kristne menneskers tanker blev opløftet til fordybelse over Guds kraft.

Sådan et verdensomspændende ophold fra normale pligter og arbejde betød, at en 24-timers lang højnelse af ”bevidst tænkning” på den Guddommelige Skaberkraft dannede en regelmæssig og kraftfuld ”menneskelig/Guddommelig” bevidsthed, der understøttede og gennemvævede menneskelivet.

Menneskets bøn trak den Guddommelige Kraft ind i den menneskelige bevidsthed og menneskelige erfaring og førte direkte til vækst og ekspansion i alle facetter af menneskelivet.

Imidlertid vidste menneskene endnu ikke, hvordan man mentalt skulle lede guddommelige kraft ind i åndelige snarere end "ego"kanaler af kreativitet.

Derfor bragte udvidelsen af ”den kollektive bevidsthed” ”onde” resultater udsprunget af "ego-kraften" så vel som de "gode" resultater frembragt af den "åndelige bevidsthed" fra inspirerede og oplyste mennesker.

NB DERFOR ......... er jeg kommet for udtrykkeligt at forklare .............

en meget vigtig kendsgerning om tilværelsen. Læs venligst omhyggeligt.

Det er denne:

Din personlige bevidsthed er fuldt ud ansvarlig for alt, hvad der kommer ind i dit liv og personlige oplevelse. Det er din personlige bevidsthed, som bringer dig godt eller ondt.

I din underbevidsthed, frembringer du stærkt prægede men skjulte erindringer om tidligere traumer/følelser fra tidligere liv, som kan bryde frem og farve din nuværende bevidsthed.

 

Side 3

 

Din specifikke og lidenskabelige bøn til lindring, bliver måske besvaret, men det vil nytte dig lidt på lang sigt, hvis dit sind og hjerte hele tiden opererer i strid med de universelle kærlighedslove og du lever i en tankegang af konstant kritik.

Eksistensens Universelle Love vedrører kun ”bevidsthedens aktiviteter" ........................ og er præcise og ufravigelige ................ de er IKKE belønninger eller "Guds" straf.

Jeg gentager: De er ikke "GUDS STRAF" - de vedrører ”Årsagsmæssige Faktorer af Bevidsthed", som tiltrækker/magnetiserer elektriske partikler, der således forenes og viser sig i verden som ydre synlige faste former og oplevelser.

NB Af og til sker det, at nogle ved at bede får en stærk kontakt til den GUDDOMMELIGE REALITET bag og indeni al skabelse, denne reagerer og dens aktivitet bliver kort tid efter afsløret som nødvendige forbedringer inden for det personlige og nationale liv - og mennesker kan udbryde "Det er et mirakel!"

Men - på længere sigt - vil tilstanden af den personlige eller nationale bevidsthed igen gøre sig gældende i deres oplevelser og vil re-producere de samme negative virkninger på sundhed eller andre forhold, som de gjorde tidligere.

I kan ikke foretage varige ændringer i jeres liv, medmindre I ændrer jeres bevidsthed.

Derfor må mennesker bede og altid stræbe efter at opnå ubetinget kærlighed.

For i det 20. århundrede, har menneskets mentale evner overhalet deres åndelige udvikling.

Videnskaben troede, den kunne bortforklare skabelsens oprindelse og tilskrive den tilfældigheder. Dette var den direkte årsag til, at menneskene gav afkald på moral og begyndte at give efter for det lavere selv.

De satte et nyt trussel-momentum i bevægelse i verden, for de begyndte at skabe en ny form for ”verdens ego-bevidsthed" direkte i modsætning til den Guddommelige NATUR -Ubetinget kærlighed.

Den menneskelige bevidsthed blokerede derved indstrømningen af det Guddommelige.

BEMÆRK: Nogle få menneskers stadigt mere makabre forestillinger, som ville have været begrænset til et lokalt område for et århundrede siden, blev nu en

SMITSOM MENTAL INFEKTION

glorificeret i litteratur, film, teatre,

spredt over hele verden, og skabte en global "Menneskelig Bevidsthed " som deres egen, udtrykt som seksuelle udskejelser, vold og perversioner.

Denne mentale infektion manifesterer sig først som egocentriske leveformer og skabelsen af tekniske enheder, der har skabt alvorlige sundhedsproblemer, klimatiske forandringer, misvækst, miljøforringelser og masseudslettelse af dyr og mennesker.

Mental Infektion manifesterer sig i den menneskelige personlighed som sindsforstyrret og destruktiv adfærd, stofmisbrug, afskys-vækkende grusomhed og fordærvelse, gangster-virksomhed og seksuelle udskejelser.

Således er en nedadgående spiral af ondskab og perversioner af tanker og aktiviteter blevet skabt af underholdnings- og medie-magnater.

Formålet - at fange offentlighedens egocentrisk baserede interesse.

Jeres TV og biograflærredet er blevet den nye Bibel for menneskelig adfærd.*

Personlige tragedier, ukendte for menneskeheden for et århundrede siden, er blevet udbredt, og folk lever i frygt for at gå på gaden.

Husstande er barrikaderet bag høje mure. Familie- og sociale problemer bliver offentligt debatteret - og således er sagaen om menneskelig elendighed foreviget.

 

*Nu også via de digitale medier (o.a.)

 

Side 4

 

Dette er det STORE DYR i åbenbaringen,som sniger sig igennem jeres lande og fodrer et smitstof af bestialitet i uskyldige sind.

Dette vil fortsætte indtil min Kristus Viden er anerkendt, accepteret og levet af flertallet af mennesker på jorden. Fordi denne viden vil vise jer, hvordan I kommer tilbage på den sande LIVETS VEJ for at begynde at skabe det liv, I virkelig ønsker.

Fordi jeg er ubetinget KÆRLIGHED taler jeg SANDHEDEN, som mange åndelige sind formoder, men som er afvist af de, der er åndeligt blinde - i øjeblikket.

///// Disse ord er ikke sagt for at true eller straffe jer - men for at gøre jer opmærksom på kilden til alle de unævnelige rædsler som dagligt fylder jeres aviser og tv-skærme. /////

Det er er kun min kærlighed til alle mennesker, der tvinger mig til at stige ned gennem de forskellige niveauer af bevidsthed for at nå dimensionen af menneskelig fordærvelse for at advare jer om dens konsekvenser i jeres nuværende liv.

 

BEMÆRK - VIGTIGT

I spekulerer på hvorfra HIV-viruset, som angriber menneskets dyrebare selvforsvars-system, immunsystemet, er kommet og også målretter dets evne til at formere sig?

Denne virus, vil udslette de uforsigtige, hvis den bliver spredt uden kontrol, -(ikke fra medikamenter) - men fra ÅNDELIG BEVIDSTHED.

De Oplyste vil undgå disse og andre faldgruber i livet.

Vågn op! Indse! Dine egne stærke ”bevidsthedsimpulser” er livsimpulser.

De er i høj grad, skabende elektro-magnetiske impulser!

Når de er af en ondartet – voldelig – aggressiv - morderisk natur, udsender de elektriske partikler af en ondartet, voldelig, aggressiv, morderisk BEVIDSTHED, der tager form af en ondartet virus i luften, som breder sig fra én uskyldig person til en anden.

Hvad der er født og næret i det syge sind, tager efterhånden form i den fysiske verden.

Dette er ikke en straf fra Gud, som kirkerne måske fremstiller det. Det er et VIDENSKABELIGT FAKTUM I TILVÆRELSEN.

Derfor er det et spørgsmål af yderst vigtighed for alle åndeligt sindede mennesker, at lægge alle infantile forestillinger fra sig for klart at forstå SANDHEDEN om skabelse og eksistens.

Mit budskab til alle kirker:

Jeg, Kristus, er udtrykkeligt kommet for at fortælle jer sandheden om den ”menneskelige personligheds” oprindelse.

Jeg vil forklare præcist hvorfor og hvordan menneskeheden har fået en naturlig indbygget tilbøjelighed til selv-vilje og et dominerende ønske om selvtilfredsstillelse og selvforsvar.

Dette er ikke synd - men en del af de naturlige skabende processer.

Der er ikke nogen "straf" fra det høje!

Gennem forsætligt og skadeligt at udøve deres "Ego-Kraft”, tiltrækker menneskene deres egen straf.

BEMÆRK VEL: Ligesom videnskabelige lærebøger bliver overflødige, når det menneskelige sind opdager og absorberer mere avanceret videnskabelig viden, bør den nuværende form for "Kristendom", bygget på falske doktriner centreret omkring min korsfæstelse, derfor have lov til at dø en naturlig død.


 

Side 5

 

N.B.! Jeres nuværende globale krise, som medfører et nyt sammenbrud af International Lov og lægger fundamentet for fremtidig global terrorisme, viser klart, at ingen religion i verden besidder den nødvendige viden og effektive ledelse, der kræves for at iværksætte ændringer i menneskelige mentale mønstre, som vil føre direkte til fred og velstand.

DEN SANDE ÅNDELIGE LEDER vil være i stand til at vise sine forsamlinger, hvordan og hvorfor moderne tænkemåde har skabt de ulykker og rædsler, der er blevet skabt i ”bevidstheden” og som kun lige er begyndt at give sig til kende som forskellige former for epidemier og jordskælv, oversvømmelser, hungersnød, krige, revolutioner og andre tragedier.

Vær forvisset om, at intet ondt, som kommer til jeres jord er en "naturkatastrofe". Alt skadeligt for jeres fuldkomne velfærd dannes først i jeres "menneskelige bevidsthed" og får først derefter givet form indenfor jeres globale oplevelse.

Dette er, hvad jeg forsøgte at fortælle jøderne, da jeg vandrede på jorden - og GRÆD - da de lo og nægtede at tro det. De kaldte mig en galning.

Lad ikke kirkerne begå den samme fejl!

Fordi kirkerne har været døende, cementeret inde i ritualer og dogmer, har deres præster og pastorer været ude af stand til at opfylde de øgede åndelige behov fra passionerede sandhedssøgere. Som en følge af dette tømmes kirkerne.

Hvis de skal bestå, må kirkerne lægge deres uoverensstemmelser til side og i ydmyghed acceptere at inspiration ikke altid kommer til jorden på måder, der er acceptable for dem selv.

De skal huske på, at jeg, Kristus, ikke var acceptabel for jøderne.

Kirkerne skal have et åbent sind og hjerte for at modtage, hvad de intuitivt føler er en Højere Sandhed end den, som de i øjeblikket klamrer sig til og at opgive de gamle overbevisninger, der har tilladt DYRET at tage kontrol over den menneskelige tanke.

Bed oprigtigt med hele jeres sjæl, sind og hjerte - for sand oplysning - snarere end en gentagelse af gamle og falske overbevisninger.

Vågn op og accepter, at disse ritualer og tidligere overbevisninger ikke har opfyldt mine ord til menneskeheden, da jeg lovede, at I ville gøre"større gerninger, end mine".

I mellemtiden, indtil sand oplysning kommer til jer - (efter megen meditation og bøn) skal I undervise, demonstrere og leve:

Næstekærligheden

med sjælens, hjertets og sindets fulde kraft -

minut for minut i jeres daglige liv.

For at kunne bekæmpe de globale destruktive bevidsthedskræfter må menneskeheden gøre alt for hurtigt at gå videre til den næste fase af sin udvikling.

 

PRESSERENDE BEHOV FOR EN HØJERE VISION

Det skal generelt accepteres, at der er en HØJERE VISION at stræbe efter at implementere i jeres daglige liv.

 Det er kun ved at nå en højere vision, at den fysiske verden vil blive reddet fra fuldstændig udslettelse.

 Uden at have en vision for jer selv eller for verden, kan der ikke være nogen åndelig evolution eller opfyldelse af de ting som i høj grad er eftertragtede.

På nuværende tidspunkt er jeres opfattelse af livet, møje og besvær og derefter udslettelse.

Disse overbevisninger er chokerende afbildet og forstærket på tv. De bringer senere den elendighed over jer, I håber aldrig vil ske.

 

Side 6

 

For at redde jer fra jeres egen tåbelighed udtrykt gennem medierne og tv, skal den ”menneskelige bevidsthed” derfor HURTIGT hæves for at se,hvad jeg så i ørkenen -

Kærlighedens Realitet bag og inden i al eksistens.

NB Når denne store sandhed er både opfattet og på det varmeste erkendt, vil Kærlighedens Realitet begynde at manifestere sig på mangfoldige måder i alt levende og i miljøet.

Oplevelsen af overflod og glæde vil igen forstærke bevidstheden om overflod og glæde. Og så vil en åndelig spiral af et stadigt mere ophøjet og forunderligt liv blive påbegyndt.

Når den SANDE natur af "væren" er fuldt forstået - vil menneskeheden gå videre til næste trin af åndelig evolution og vil sætte en ny og velsignet form for menneskelig stræben og personlig oplevelse i gang.

For at nå disse mål, må menneskeheden først få indsigt i:

HVAD og HVEM du er

Et nyt og vigtigt spørgsmål er allerede kommer ind i menneskers bevidsthed. "Hvem er du – virkelig - bag facaden du viser omverdenen? " Hvad kræver det at være ÆGTE?

Det er dette spørgsmål om "hvem du virkelig er", som besvares på alle niveauer af dit væsen, på disse sider.

Og hvis du som vejledning i det daglige liv, kan acceptere - alt, hvad jeg forstod under mine seks-ugers "ørkenen"-oplevelse - vil du også med tiden blive HEL og ÆGTE ligesom jeg blev HEL og ÆGTE, før jeg begyndte min tjeneste med helbredelse og undervisning.

Da der på nuværende tidspunkt er få mennesker i verden, der ville betragte sig selv som HELE, vil du sikkert erkende, at der er den mest presserende nødvendighed for mig til at trænge ind i dit sind for at føre dig til en ny måde at tænke og føle.

En sådan ændring i bevidsthed vil bringe dig i Guddommelig harmoni med Virkeligheden og derved forbedre levevilkår og få større tryghed.

For at kunne udføre dette arbejde med "genopbygning" i din bevidsthed, må jeg først indprente i dit sind - og du må acceptere – at der var meget, jeg underviste i i Palæstina, som mennesker endnu ikke var klar til at modtage.

Betegnende er det, at der aldrig offentligt er stillet spørgsmålstegn ved, hvorfor der ikke er nogen optegnelser af mit tidlige liv som ung mand. Hvad var den virkelige grund til sådan en vigtig undladelse?

Lige så betegnende er det, at selvom jeg tilbragte seks uger i ørkenen efter min dåb og efter den oplevelse stod frem som LÆRER og HELBREDER, har ikke en eneste forfatter forsøgt at beskrive,hvad der rent faktisk fandt sted i den tid bortset fra, at jeg ”blev fristet af djævelen” og ”levede blandt de vilde dyr” og ”englene sørgede for ham”.

Der er ikke den mindste ”antydning” af, hvad der skete for mig i ørkenen, som ville gøre det muligt for mig at komme tilbage til byer og landsbyer og forkynde "Guds rige er inden i jer!” og til at tale i synagogerne med sådan en autoritet, at de jødiske ældste var forbavsede.

Sandheden om min menneskelige tilstand blev, efter fælles aftale af mine disciple, undertrykt for at give større troværdighed til min formodede "Guddommelighed" og forkyndelse.

Ifølge evangelierne, blev det sagt om mig, at jeg var "Guds eneste Søn". Hvorfor kaldte jeg mig da ofte for "Menneskesønnen"?

Dette gjorde jeg specifikt for at modvirke den udbredte tro på min "guddommelighed" og præge menneskers sind med, at jeg var af den samme fysiske oprindelse som dem selv.

Min hensigt var at få dem til at forstå, at det jeg kunne gøre, kunne de også gøre, hvis de blot havde min viden og fulgte mine instruktioner i ret tænkning og ret handling.


 

Side 7

 

Så mange myter er opstået omkring min jordiske person, og min ÅNDELIGE BEVIDSTHED, at det er tiden til at blive af med dem så fuldstændigt som muligt, da de hindrer folk i at udvikle sig åndeligt.

I, som er blevet indoktrineret med en religiøse lære, må forsøge at forstå, at når mine discipel-evangelister skulle beskrive mit liv, formidlede de kun det de personligt huskede, som fuldt ud støttede deres gengivelse af mine "overnaturlige" gerninger.

De inkluderede også meget, som andre havde berettet om mig i løbet af de tredive år efter min død.

Efter sådan et tidsrum og uundgåelig brodéren på sandheden - hvordan skulle det da være muligt for dem at skrive en autoritativ "biografi" om mig og hvad der virkelig skete … eller på korrekt måde forklare mine sande åndelige opfattelser, der var ophav til mine ord og ”mirakler”?

Kun én person kan skrive ud fra dette synspunkt - og det er mig selv. Derfor vil disse Breve bringe jer min sandhed på en måde, som ingen iagttager ville kunne fortælle det, uanset hvor godt de troede, de forstod min tankegang.

(Det er af denne årsag, at min "referents"* sind i over fyrre år er blevet systematisk renset for al ortodoks lære og kommunikationssystemet mellem os er blevet perfektioneret.)

Hvis min Sandhed udtrykt i disse Breve adskiller sig fra meget, der er skrevet i jeres Nye Testamente, behøves man derfor at undre sig eller afvise det af den grund?

Derfor sænker jeg kortvarigt min bevidsthed, så tæt på jeres bevidsthedsplan, som det er nødvendigt, for at beskrive mit liv og lære for 2000 år siden.

 

MIN PLADS I HISTORIEN

Jeg må først påpege, at mit liv og person kort blev nævnt i "Jødernes Historie" nedskrevet af Josephus for den Romerske Guvernør og præsenteret for den Romerske Kejser.

Josephus noterede kort, at Jesus, der forsøgte at omstyrte lov og orden og det romerske styre, blev straffet og korsfæstet.

Det har været fremført, at dette var en anden Jesus optegnet af Josephus.

Men dette er ikke tilfældet.

Jeg, som senere blev Kristus, der udførte såkaldte mirakel-helbredelser og materialisation, var denne oprørsmager. Men - jeg var ikke nogen "urostifter".

Jeg hidsede ikke bevidst folk op til at trodse Romerne og forstyrre lov og orden.

Jeg var en oprører mod eksisterende jødiske traditioner og da jeg stod frem efter mine seks ugers ophold i ørkenen, så jeg en bedre måde at - tænke - og – leve - og jeg forsøgte med ringe succes at videregive min viden til mine jødiske brødre.

Det er vigtigt at forstå, at presset fra den offentlige mening vejede tungt på mine tilhængere.

Mens de virkelig troede, at jeg havde bragt et "sjæls-frelsende" budskab til jøderne og var Messias, "Guds Søn", var de også af denne verden og forsøgte at forholde sig til den på bedste vis.

Så selv om de kendte mine reaktive følelser over for den jødiske trosopfattelse, var de ikke glade for helt at undvære Det Gamle Testamente, da det havde støttet og holdt jøderne sammen i hele deres historie.

Med henblik på at bevare, hvad de mente var værdifuldt i den gamle dispensation, undertrykte de enhver beskrivelse af den "person" jeg var.

referent, eng. recorder.

.

Side 8

 

Mine disciple og Paulus opførte deres eget bygningsværk af "hellige trosforestillinger" over, hvad de ønskede at bevare fra mit liv og lære.

De underviste og styrkede kun, hvad de anså for at være værdifuldt for mennesker – såvel jøder som for hedninger - både på den tid og i fremtiden.

Derfor udvalgte de, hvad de kunne bruge og udelukkede det meste af, hvad jeg kaldte "Guds Riges hemmeligheder", for de forstod dem aldrig.

De fandt dem heller ikke ønskværdige ved skabelsen af en ny opfattelse af det "Guddommelige" - af "Faderen".

For at bevare den jødiske tro på "frelse fra straf for synder" ved hjælp af ofring i Templet - blev "personen Jesus" adopteret som det "højeste" offer, der havde sonet menneskenes synder ved min korsfæstelse.

Denne tro tjente mange formål på det tidspunkt.

Det gav min død på korset - en troværdig og heroisk årsag. Det beviste over for folk, at jeg var "Guds Søn", som havde udført en særlig opgave helt indtil slutningen af mit liv.

Denne tro viste sig også at være af stor trøst for jøderne, da deres Tempel blev ødelagt af romerne - og førte til at mange konverterede.

Mange jødiske såvel som ikke-jødiske sekter - troede ikke på et liv efter døden.

Derfor var det i høj grad en trøst at høre, at ”Jesus Kristus” havde overvundet døden og bibeholdt sin krop.

I mange menneskers forestilling var livet ikke muligt uden en krop.

Derfor kunne et liv efter døden kun betyde kroppens opstandelse.

Dette holdt også stadig mit navn i live i menneskers sind. Jeg var den "historiske skikkelse", som tappert døde for at sikre, at menneskene skulle befries for al frygt for helvede og fortabelse.

Forudsat at de troede på "mig", kunne de vandre som "frigjorte mennesker".

Det er kun fordi mit "navn" er blevet holdt i live den dag i dag, at jeg nu er i stand til at komme til jer og give jer af den SANDHED jeg så inderligt ønskede at dele med menneskene for 2000 år siden.


MIT TIDLIGE LIV OG OPLEVELSER i ØRKENEN

Jeg blev født i Palæstina. Min mor var overbevist om, at jeg ville blive en Messias.

I modsætning til den almene opfattelse, var jeg ikke en helgen som barn.

Da jeg som tolvårig blev fulgt til templet og blev interviewet af ypperstepræsterne for at bestemme om jeg ville være egnet til at begynde på den jødiske religiøse oplæring, blev jeg afvist som værende for påståelig.

Bittert skuffet, tog min mor mig hjem igen og gjorde sit bedste for at opdrage mig iden hellighed, som markerede hendes egen væremåde til alle tider.

Dette var en umulig opgave, for jeg var frem for alt en individualist med en uregerlig adfærd. Jeg følte mig krænket over min mors vejledning og hendes forsøg på disciplin.

Som ung blev jeg ustyrlig - en sand rebel!

Jeg afviste min mors trofaste fastholden ved den jødiske tro og traditioner, foretrak latter for skinhellige holdninger. Jeg nægtede at lære et håndværk, som ville have bundet mig til rutiner.

Jeg valgte at blande mig med alle og enhver fra de fattigere klasser, drak med dem, kendte prostituerede, og nød at snakke, argumentere, grine, og være luddoven.

Når jeg havde brug for penge, gik jeg i vinmarkerne en dag eller to eller tog andre jobs, der gav mig nok til at spise og drikke og ville give mig den fritid jeg tragtede efter.

 

Side 9

 

Trods alle mine mange mangler som menneske, min skødesløshed, slaphed, ugidelighed, min egenrådighed og ego-centrerede vilje til at tænke egne tanker, uanset hvad andre prøvede at fortælle mig, nærede jeg en dyb omsorg for andre mennesker.

Jeg var yderst følsom. Nu til dags, ville man kalde mig "over-reagerende", "overfølsom"*.

Jeg havde et varmt, medfølende, empatisk hjerte. Jeg var dybt bevæget ved oplevelse af andres sygdom, lidelse og fattigdom.

Jeg var en trofast støtte for de svageste. Man kan sige, at jeg var en "folkets mand".

Jeg levede tæt sammen med dem,i en ånd af kammeratskab;Jeg lyttede til deres sorger, forstod dem og tog mig af dem.

Det er vigtigt at forstå min sande herkomst og mine tidlige ungdommelige egenskaber, fordi det var dem, der sporede og skubbede mig frem til at blive Kristus.

Hvad jeg mest af alt afskyede og modsatte mig var den elendighed - sygdom og fattigdom - jeg så omkring mig.

Det gjorde mig rasende - og jeg blev lidenskabeligt og højrøstet vred over at se mennesker klædt i pjalter, tynde og sultne, syge, forkrøblede, men hjerteløst herset med af jødiske ledere, som bebyrdede dem med meningsløse traditionelle love og påbud og truede dem med Jehovas straf, hvis de ikke adlød.

Jeg tilkendegav over for alle, der ville lytte til mig, at disse fattige mennesker havde nok at bære uden at blive knust af meningsløse begrænsninger af nydelse.

Hvad var overhovedet meningen med livet, hvis vi ikke var født til at være lykkelige?

Jeg nægtede at tro på en "retfærdig" Gud i overensstemmelse med jødiske traditioner. De bibelske profetiske advarsler om Jehovas "dom og vrede" mod folk, væmmedes jeg over.

Mennesker var trods alt mennesker og gjorde, hvad deres menneskelige natur tilskyndede dem at gøre.

De var blevet født syndige - så hvorfor skulle de dømmes til liv i lidelse og fattigdom, fordi de havde brudt De Ti Bud? Hvor var fornuften i disse udsagn?

For mig afbildede denne jødiske tro en ulogisk, ond "Gud", og jeg ønskede ikke at have noget med "Ham" at gøre.

Det forekom mig, at hvis en sådan ”guddom" eksisterede, fulgte heraf, at menneskeheden var dømt til evig elendighed.

Den enkelhed og frihed jeg fandt på bakkeskråningerne, sletterne, søerne og i bjergene, genopfriskede min indre ånd og stilnede min vrede mod den jødiske Gud.

Derfor nægtede jeg at tro et ord af det de jødiske ældste forsøgte at lære mig.

Da jeg var midt i tyverne, begyndte en række nye spørgsmål at overtage mine tanker.

Under mine ensomme og mere og mere hyppige vandringer i bjergene, blev mit oprør gradvist erstattet af en altopslugende længsel efter at kende og forstå den sande natur af det, som uden al tvivl må indånde og udånde ved skabelse.

Jeg så tilbage på min livsstil og så, hvilken lidelse mine handlinger havde forårsaget min mor og mange andre mennesker.

Selv om jeg følte en sådan dyb medfølelse for de svage og lidende, havde min oprørske natur forårsaget megen tankeløs og egoistisk adfærd over for min familie.

Min underliggende kærlighed til dem vældede nu op i mig, og jeg fandt mig selv blive lige så oprørsk mod min tidligere adfærd.

Jeg hørte tale om Johannes Døber og det arbejde han gjorde blandt jøderne, der kom for at lytte til hans ord, selv fra Jerusalem. Jeg besluttede at opsøge ham for selv at blive døbt.

*overfølsom, hypersensitiv.

 

dikteret 2000-2001

overs. 2019.1

 

Læs resten af  Kristusbrev 1

her

 

Læs Kristusbrevene (1-9) og Artiklerne på:

 

Kristibreve.dk

 

 

 

 

*************************************************************

2000 CHRIST'S LETTERS, www.christway.co.za

 

NB Jeg anbefaler i dette Brev, som I de andre, at man i tvivlstilfælde læser den engelske originaltekst! (o.a.): 

 

til downloading i pdf format:

 

CHRIST'S LETTERSOBS Hvor der i Kristusbrevene og de tilknyttede artikler

er en generel kritisk beskrivelse af kristne/kristendommen,

jøder/jødedommen, muslimer/islam, mænd, kvinder m.v.

gælder denne beskrivelse kun de, der i praksis passer ind i det beskrevne.

 

Ingen kristen, jøde, muslim, mand, kvinde m.v.

bør føle sig ramt af disse kritiske beskrivelser,

hvis de rent faktisk ikke passer ind i beskrivelsen.

 

 

Læs også i den forbindelse:

Oversætters bemærkninger