Sat på siden d. 01-09-2019

 opdateret d. 22-03-2021

 Om Skandinavien*

 

I marts 1978 sagde Martinus i en tale til sine medarbejdere:

 "Her i Skandinavien har vi det bedst. Det er det bedste sted på hele jorden. Her er vi mest beskyttet, og her kommer impulserne fra de kosmiske verdener. Det er her den kosmiske bevidsthed er blevet åbenbaret og skulle åbenbares for menneskene. Her er de mennesker, som er modtagelige, og efterhånden vil det gå ud til mange flere over hele verden, når det nu bliver givet fri af forsynet." (Kosmos, nr. 3/2004)

 

Martinus Institut

Martinus

 

Wikipedia

Martinus

 

Wikipedia

Skandinavien

Norden

 

*Sammen med Finland udgør de Norden.

NB Håber blot ikke, at involvering i diverse krige og våbeneksport siden 1978 samt  en udpræget materialisme ændrer for meget på dette.(jd)

Se evt. Så/høst og Kristus advarer

 

  

Syn

 

 Martinus' barndomshjem

 Bobby Conner

Da den amerikanske forkynder og profet Bobby Conner besøgte Danmark i september 1998, fortalte han:

– "Jeg havde et syn, da jeg kom til København, hvor jeg så Guds hånd komme og ryste Danmark vågen. Det var en god rystelse, ikke en dårlig. Og Han sagde: Det hænger sammen med Romerbrevet 13:11 om at vågne op og aflægge mørkets gerninger, og også Ezekiels bog 37 om de tørre ben. Så jeg ved, at der kommer en rystelse og en opvågning til Skandinavien."

Bobby Conner

 

--------------

 

Mellemfolkeligt Samvirke til ny minister: "Du har nu den vigtigste post for de fleste mennesker"

Udviklingsminister: Norden skal være foregangsregion for verdens fattige

Udviklingsminister: Covid-19 har vist os, at vi ikke skal tage det nordiske samarbejde for givet