red.  20-01 2021

 

Har vi levet før?
 

bliver belyst ved eksempler
på børns og voksnes mulige
erindringer om tidligere liv,

 

 

 

"Hver fjerde dansker tror på reinkarnation"

(Følg link under Undersøgelser)

 

 

Reinkarnation:

(latin) re=gen, inkarnation=legemliggørelse

Den forestilling, at et menneskes sjæl

efter døden får et nyt legeme.