Har vi levet før?
(red. og opdat. nov. 2019)

bliver belyst ved eksempler
på børns og voksnes mulige
erindringer om tidligere liv,

 

"Hver fjerde dansker tror på reinkarnation"

(Følg link under Undersøgelser)

 

 

Reinkarnation:

(latin) re=gen, inkarnation=legemliggørelse

Den forestilling, at et menneskes sjæl

efter døden får et nyt legeme.