Har vi levet før?
(red. og opdat. nov. 2019)

bliver belyst ved eksempler
på børns og voksnes mulige
erindringer om tidligere liv,

 Se i øvrigt:

  Reinkarnation

 

 

 Reinkarnation:

(latin) re=gen, inkarnation=legemliggørelse

Den forestilling, at et menneskes sjæl

efter døden får et nyt legeme.